Enviromnentálna vnímavosť obyvateľov Žitného ostrova z hľadiska klimatických zmien a lokálne adaptačné opatrenia

Aké adaptačné a mitigačné opatrenia sú v regióne Dolného žitného ostrova bežné z hľadiska klimatických zmien?

Pomocou tzv. Klíma dotazníka sme získali cenné informácie od obyvateľstva Dolného žitného ostrova. Výsledky tohto výskumu sú prístupnené v dokumente "Environmentálna vnímavosť obyvateľov Žitného ostrova z hľadiska klimatických zmien (PDF 2,37 MB)

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055