Environmental sensitivity of the inhabitants of Lower Rye Island in terms of climate change and local adaptation measures

What kind of adaptation and mitigation measures are common in the Lower Rye Island region in terms of climate change?

By a questionnaire in 2022 we obtained valuable information from the population of the Lower Rye Island. The results of this research are available in the document "Environmentálna vnímavosť obyvateľov Žitného ostrova z hľadiska klimatických zmien (PDF 2,37 MB)

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055