Strednodobá konferencia: Stredisko pre zmenu klímy a environmentálnu výchovu (Living Lab) v Dropie.

Od roku 2021 prebieha v Stredisku environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia Dropie implementácia projektu z programu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK – Klíma). V rámci neho má stredisko Dropie prejsť revolučnou premenou na modelové centrum pre zmenu klímy, nazývané aj Living Lab Dropie.

PROGRAM
STREDNODOBÁ KONFERENCIA
STREDISKO PRE ZMENU KLÍMY A ENVIRONMENTÁLNU VÝCHOVU (LIVING LAB) V DROPIE
PREDDEFINOVANÝ PROJEKT V RÁMCI PROGRAMU ,,ZMIERŇOVANIE A PRISPÔSOBOVANIE SA
ZMENE KLÍMY‘‘ (SK-KLÍMA)

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) si Vás dovoľuje pozvať na strednodobú konferenciu k prebiehajúcemu preddefinovanému projektu Stredisko pre zmenu klímy a environmentálnu výchovu (Living Lab) v Dropie v rámci programu ,,Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy‘‘ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

 

Plánovaný termín podujatia je 22.11.2023 (streda) od cca 10:00 do 13:30 v Stredisku environmentálnej výchovy Dropie, Zemianska Olča, okres Komárno, formou tlačovej konferencie. Udalosť sa bude vysielať aj online cez MS Teams.

 

Viac informácií o podujatí nájdete v programe..

Program:

Program _SK_Midterm Conference 2023_November.pdf (PDF, 718 kB)

Agenda EN_Midterm Conference November_2023.pdf (PDF, 698 kB)

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055