Fotogaléria Living lab

Fotogaléria


Poznatky a zážitky z ostrova života


12. 06. 2023

Základná škola G.Bethlena Nové Zámky

Lektorka vedia skupinu.
logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055