Photo gallery Living lab

Photo gallery


Knowledge and experiences from the corners of life


12. 06. 2023

Primary shool G. Bethlena Nové Zámky

primary school

The lecturer leads the group.
logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055