Fotogaléria Living lab

Fotogaléria


Enviroochutnávka nízkouhlíkovych stratégií pre školy


02. 10. 2023

ZŠ Jilemnického Dunajská Streda

Návštevníci skúšajú zvukovú tabuľu.
logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055