Photo gallery Living lab

Photo gallery


Low-carbon strategies for schools


02. 10. 2023

ZŠ Jilemnického Dunajská Streda

primary school

Pupills testing the educational sound board.
logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055