Novinky u nás


Deň otvorených dverí PSA Peugeot

20. 09. 2016

V sobotu, 24. 9. 2016 prebehne počas Dňa otvorených dverí PSA Peugeot Citroen Slovakia v Trnave cyklus environmentálnych aktivít venovaní Hávedi a jej tajomstvám.


Ošetrenie stromov

19. 09. 2016

Na piatok 23.9. 2016 sa v SEV SAŽP Dropie plánuje ošetrenie stromov arboristami.


Nová dažďová záhrada

19. 09. 2016

Utorok, 27.9.2016 sa v SEV SAŽP Dropie založí nová dažďová záhrada. Dažďová záhrada je dobrý nástroj na manažment dažďovej vody v sídlach.


logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055