Novinky u násVyčistime si Lúky II

27. 04. 2021

SEV Dropie pri príležitosti Dňa Zeme vyhlásilo ku dňu 23.4. výzvu k "individuálnej odpadovej olympiáde", ktorou za pomoci samospráv a dobrovoľníkov vyčistilo v CHVÚ Ostrovné lúky 5 km úsek od nelegálnych skládok odpadov.


Súťaž HYPERICUM 2021

01. 03. 2021

Milí pedagógovia a žiaci,

plánujeme našu každoročnú súťaž Hypericum 2021 zrealizovať 21.mája 2021 v SEV Dropie!Pexeso Tajomstvá hávede a Z vtáčej ríše Podunajska

25. 02. 2021

Národný projekt Informačné aktivity v oblasti ochrany prírody a krajiny nám umožnil realizáciu aktivity "pexesá", z ktorých vznikli 3 verzie - Tajomstvá hávede (SJ/AJ), Undorító élőlények (HU) a Z vtáčej ríše Podunajska (SJ/HU).Klimatické desatoro Psíčka a Mačičky

25. 01. 2021

Klimatické zmeny a zmierňovanie ich dopadov patrí k témam, ktoré sú v súčasnosti bežné, priam na dennom poriadku u každého, komu na svojom prostredí a kvalite života záleží.


Projekt LIFE Ostrovné lúky sa ukončil

21. 01. 2021

Projekt LIFE Ostrovné lúky zahŕňal nespočetné množstvo aktivít smerujúcich k aktívnej ochrane druhov vtákov európskeho významu: strakoša kolesára (Lanius minor), ľabtušky poľnej (Anthus campestris) a sokola červenonohého (Falco vespertinus) v CHVÚ Ostrovné lúky, kde sa nachádza aj naše SEV Dropie.


logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055