Novinky u nás
Slnovrat na záhrade 2022

08. 06. 2022

SEV SAŽP Dropie Vás srdečne pozýva na Slnovrat na záhrade, ktorý sa uskutoční dňa 11.6.2022, v sobotu od 10:00 do 18:00.
Inovačné vzdelávanie pre učiteľov

24. 02. 2022

SAŽP získala oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania učiteľov pod názvom "Environmentálna výchova a vzdelávanie pre udržateľný rozvoj" vydaného MŠVVaŠ SR v októbri 2020. Inovačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov spúšťame v apríli 2022.


logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055