ČOV - Adaptačné opatrenie pre malé územie

V areáli SEV Dropie prebiehajú od druhej polovice júna stavebné práce malej čistiarne odpadových vôd. Táto malá čistiareň je prvým adaptačným prvkom na VODU vytvorená vďaka projektu Living Lab Dropie.

Táto malá čistiareň využíva schopnosti baktérií, ktoré účinne a hlavne prírode známymi biochemickými procesmi rozložia a ošetria znečistenú vodu zo sanitačného kontajnera, z administratívnej budovy a z vodárne. Sanitačný kontajner bude čoskoro slúžiť ako sociálne zariadenie pre návštevníkov v časti areálu Čalovec Lúky. Baktérie, ktoré sa používajú v malej čistiarni odpadových vôd, sú od prostredia izolované v nádrži. Celý systém je živí ekosystém, ktorý je citlivý na teplotu, pH a dostupnosť živín. Personál areálu SEV Dropie bol preškolený v súvislosti s používaním hygienických a čistiacich prostriedkov. Bolo potrebné zmeniť látky a čistiace prostriedky, ktoré sa doteraz používali, a ktoré by mohli tomuto ekosystému ubližovať alebo ich zničiť.

Adaptácia je schopnosť, ktorú potrebujeme práve teraz, keď sa podnebie mení a menia sa preto aj podmienky pre život. Počas adaptácie sa učíme ako žiť v pozmenených podmienkach. Symbióza s baktériami bude náš experiment na adaptáciu.

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055