Recept na klimatickú výchovu: Budovanie dažďovej záhrady

Budovanie dažďovej záhrady v SEV Dropie sa uskutočnilo 30.9.-1.10 v rámci Klíma workshopu.

Najprv si študenti vypočuli prednášky, aby získali teoretický rámec, prečo sú takéto záhrady dôležitými a v dnešnej dobe nevyhnutnými adaptačnými prvkami na zmenu klímy. V tejto teoretickej časti mnohí ocenili prednášku profesora Štefana Szabóa  (SOSNA O.Z.), ktorý objasnil proces pozitívnej spätnej väzby prispievajúci ku gradovaniu javov zapríčiňujúcich klimatickú zmenu.

Po prednáške ako správne naplánovať dažďovú záhradu od Tatiany Mancovej (Ekozáhrady), sme sa zamerali už na našu konkrétnu záhradu v areáli SEV Dropie. Vďaka Silvii Szabóovej  (SOSNA O.Z.) si študenti osvojili postupy vytvorenia dažďovej záhrady, spoznávali druhy rastlín, ale aj najčastejšie chyby pri realizácii. Spoločnými silami sme sa pustili do práce, kopali sme, sadili sme a fúrikovali štrk a na konci dňa sme mali dažďovú záhradu skoro hotovú. Všetko krásne išlo podľa plánu a na ďalší deň do obeda sme práce ukončili.  

Od študentov sme ako spätnú väzbu  dostali, že najviac sa im páčili manuálne práce, reálne vytvorenie dažďovej záhrady. Znovu sme si potvrdili dve dôležité veci, a to, že najefektívnejšou formou učenia je zažiť, reálne vytvoriť, vyskúšať, a že najlepšie sa pracuje a tvorí spoločne.

Ďakujeme všetkým naším lektorom a pomocníkom za ich účasť a pomoc. Šikovných študentov nám zabezpečili: nadácia Green Foundation; Nitrianska krajská rada mládežeKomunitné centrum Kompas z Nových Zámkov. Sme nesmierne radi, že sa nám podarilo spoločne vytvoriť akciu jedinečného rázu, ktorá nám všetkým môže slúžiť ako príklad dobrej praxe na adaptačné opatrenia.

O udalosti bol zverejnený článok na stránke SAŽP, kde nájdete aj oficiálnu tlačovú správu na stiahnutie.

logo Slovenská agentúra životného prostredia

SEV SAŽP Dropie
Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
e-mail: sev-dropie@sazp.sk
tel: +421 35 7896055